การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างทีมชุมชนดอนมะกอก กับ ทีมชุมชนในยาง เมื่อ 18 มิ.ย.60 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ผล 1/1

 

268/2 ซ.แหลมยาง   ถ.สุขุมวิท  อ.แกลง  จ.ระยอง   21110
โทร. 038-671111   ,  671522